ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ ประจำปี 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้เข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 ด้านคนมีสุข ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและด้านการจัดการนวัตกรรม นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงผู้นำชุมชน ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ผ่านระบบทางไกล video conference (zoom) จากอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้นำเสนอในมิติรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านระบบทางไกลในฐานการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้คณะอนุกรรมการและแขกผู้มีเกียรติได้เห็นผลการดำเนินงาน การต่อยอดและพัฒนาในทุกด้านของเทศบาลเพื่อประชาชนอย่างยั่งยืน
…………………………………………
ภาพข่าว เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน