ผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชนในเขตเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ขอเชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่มนักเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย เช่น หมี่กรอบ ถั่วกรอบแก้ว ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก ไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้า และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กล้วยเบรคแตก กล้วยอบ

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โทร. 044-971222 ต่อ 6