ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่  4 มีนาคม 2564 เวลา  10.30 น. นายปริญญา นากลาง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนคราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟานโดยมี นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาลและคณะทำงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟานให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการเลือกตั้ง