ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม ปลากระป๋อง มาม่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำทวมในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันที่27ตุลาคม2563 ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม ปลากระป๋อง มาม่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำทวมในเขตจังหวัดนครราชสีมา