“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี /ปลัดเทศบาล /หัวหน้าส่วนราชการ /พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลร่วมสืบสาน ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติครม. อย่างน้อยสัปดาห์ละ2 วัน
———————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน