ฝายประชารัฐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตามแนวพ่อหลวงสู้ภัยแล้ง ได้ร่วมกับอำเภอขามสะแกแสง และประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันสร้าง”ฝ่ายประชารัฐ”ที่ลำห้วยหนองหัวฟานโดยมี นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในพิธี