พนักงานจ้างตามภารกิจเกษียณอายุราชการ

วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี
ได้มอบหมายให้นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบหนองหัวฟาน
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบของที่ระลึกสำหรับนายบุญส่ง สมัยกลาง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอขอบคุณ นายบุญส่ง สมัยกลาง ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจเป็นอย่างดีตลอดมา
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองปกปักรักษา นายบุญส่ง สมัยกลาง และครอบครัว ขออำนวยอวยพรให้ท่านจงมีความสุขความเจริญตลอดไป
————————————————————