พนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานและคณะผู้บริหาร เนื่องวาระดิถีขึ้นปีใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลทุกคน ได้ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร เนื่องวาระดิถีขึ้นปีใหม่ คณะผู้บริหารได้อวยพรให้พนักงานทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ต้อนรับปีใหม่ 2565 ตลอดปีและตลอดไป
———————————————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน