พนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรี

พนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยท่านปลัดธัญพิสิษฐ์ เทียงปา ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ที่ได้รับประทานรางวัลเกียรติคุณพระกินรี ประจำปี 2560 คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท