พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยนายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2565 โดยได้มีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ขึ้นวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ตามลำดับ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมครั้งแรกของประเทศไทย และครั้งนั้นถือเป็น ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย รากฐานสำคัญของการปกครองประเทศในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบัน
—————————————————————
ภาพข่าว สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน