พิธีบวงสรวงศาลตาปู่ ประจำปี 2565

วันที่  15 กุมพาพันธ์ 2565 ณ ศาสตาปู่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดทำพิธีบวงสรวงศาลตาปู่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสืบสานประเพณีของชุมชนที่มีมาแต่โบราณ ตามความเชื่อของบรรพบุรุษ…

————————————————-
ภาพข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน