พิธีบวงสรวงศาลตาปู่

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดพิธีบวงสรวงศาลตาปู่ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ขอเชิญพี่น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมงานเพื่อเป็นศิริมงคลโดยพร้อมเพียงกันนะคะ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :