พิธีบวงสรวงสักการะอนุเสาวรีย์ ท้าวสุรนารี (ย่าโม)ประจำปี 2562

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานนำโดย  นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมงานบวงสรวงย่าโมอำเภอขามสะแกแสง ณ ล้านอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง