พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(รัชกาลที่๕)

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน 
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมนำพวงมาลาถวายราชสักการะ
ในงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ หอประชุมอำเภอขามสะแกแสงนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน 
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมนำพวงมาลาถวายราชสักการะ
ในงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง