พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 27-31 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา