พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศาลตำบลหนองหัวฟานจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยมีนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานเป็นประธาน ในพิธี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์