พิธีสตมวาร ครบ 100 วัน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับวัดหนองหัวฟาน กำหนดพิธีสตมวาร ครบ 100 วัน

การเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชการที่ 9