พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ โรงเรียนทศบาลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ได้จัดงานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีถวายเครื่องสักการะ และอัญเชิญศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และต่อจากนั้นได้มีพิธีเปิดป้ายและเจิมป้ายโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานเพื่อคความเป็นศิริมงคลโดยท่านพระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ป.ธ.๖) เจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง และต่อจากนั้นได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ มีฤกษ์งามยามดี โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก และได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมด้วยแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งต่อจากนั้นได้นำนักเรียนในระดับประถมศึกษา เข้าประจำอาคารเรียนหลังใหม่โดยคณะครูได้นำพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นศิริมงคลในการดำเนินการเรียนการสอนต่อไป
……..ในนามของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมงานพิธีเปิดอาคารเรียนในครั้งนี้ ……
———————————————————————————
ภาพข่าว : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน