ภารกิจกรอกทรายเพื่อช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนชาวเทศบาล

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำภารกิจกรอกทรายเพื่อช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนชาวเทศบาล ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “คมปาซู” ทำให้ ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ได้ทำกระสอบทราบทำการกั้นบ้านเรือนไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้าน และเทศบาลเราจะหาทางแก้ปัญหาถาวรต่อไป
———————————————
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน