ภารกิจการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564
ภารกิจการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการจัดทำสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กลับมาภูมิลำเนา
เทศบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่าน……
#ขอบคุณอปพร.อสม.ทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน
#ขอบคุณรพสต.หนองหัวฟาน

————————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน