ภารกิจการจัดตั้งศูนย์พักคอย CI ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564

วันที่  30  สิงหาคม 2564  ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

ภารกิจการจัดตั้งสถานที่พักคอย CI- community Isolation สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการเพื่อเป็นจุดพักคอยกรณีรักษาหายแต่ต้องทำการกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงการดูแลผู้ที่ต้องกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่รอรับการรักษาและรอเตียงจาก รพ. และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เฝ้าระวังดูสถานการณ์ และประสานงานกับทางเทศบาลเพื่อดำเนินการตามสถานการณ์ทุกวัน…….
💚💚💚
เทศบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่าน……
#เราจะก้าวผ่านไปพร้อมกัน🚶👨‍👨‍👧👩‍👩‍👧‍👦
#savenonghuafan💚💚
#ขอบคุณอปพรอสมทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน🙏
#ขอบคุณรพสตหนองหัวฟาาน🙏
————————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน