มหกรรมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอขามสะแกแสง

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอขามสะแกแสงได้รับเกียรติจาก นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในพิธีการจัดงาน