มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน 14 วัน

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
พร้อมด้วย นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน 14 วัน ในหมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวฟาน
ตามคำสั่งจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
—————————————
ภาพข่าว: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน