มอบถุงยังชีพ สำหรับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

วันที่  11 กุมภาพันธ์  2565

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่  5 ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติอต่อจังหวัดนครราชสีมา

————————————————————————————

ภาพข่าว :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน