มอบถุงยังชีพ

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบหมายให้ นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และผู้ใหญ่หมู่ที่ 2 นางภาวินี โชติกลาง ได้มอบถุงยังชีพสำหรับกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ที่ หมู่ที่ 2 ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
—————————————
ภาพข่าว: งานสวัสดิการฯ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน