มอบน้ำดื่มสำหรับไว้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพสต. หนองหัวฟาน และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ,กลุ่มโรคเรื้อรังทั้ง 7 กลุ่มโรค และได้มอบน้ำดื่มให้กับทาง รพสต. หนองหัวฟาน สำหรับไว้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้
———————————————————-
———————————————————-
ภาพข่าว : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน