มอบน้ำดื่มให้กับทาง รพสต. หนองหัวฟาน สำหรับไว้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพสต. หนองหัวฟาน และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป และได้มอบน้ำดื่มให้กับทาง รพสต. หนองหัวฟาน สำหรับไว้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้
——————————————–
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน