มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ / นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย ณ บ้านนางสาวยวน ฝอยจอหอ หมู่ที่ 3 บ้านดอนทะยิง ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอแสดงความยินดีกับนางยวน ฝอยจอหอ เป็นอย่างยิ่ง 🌳🌳🌳 และขอขอบคุณผู้สนับสุนนทุกท่าน
———————————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน