มอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางอุดร จ่ากลาง บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

————————————–

 

ภาพข่าว : สำนักปลัดเทศบาล ตำบลหนองหัวฟาน