มอบป้ายธนาคารขยะ ป้ายข้อบังคับและป้ายบอกราคาให้กับธนาคารขยะชุมชนบ้านเมืองนาท

วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาบ้านเมืองนาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบหมายให้นายจตุพล นันทน์ธนกุล หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และคณะ ดำเนินการมอบป้ายธนาคารขยะ ป้ายข้อบังคับและป้ายบอกราคาให้กับธนาคารขยะชุมชนบ้านเมืองนาท โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
———————————
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
(🏠เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน🏡🏠)