มอบรถเข็นให้กับอาสาสมัครบริบาลเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี มอบรถเข็นให้กับอาสาสมัครบริบาลเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยใช้งบประมาณจาก “กองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน”