มอบอุปโภค บริโภค สำหรับผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ 6 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมกับ รพ.สต.หนองหัวฟาน อสม.หมู่ 5 บ้านหนองหัวฟาน ได้รับการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปุโภค บริโภค จากพี่น้องประชาชน ร้านคัา และบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อนำไปมอบให้ผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ในเขตเทศบลตำบลหนองหัวฟาน
——————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน