มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือน ธันวาคม 2557

        เทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีกำหนดมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เวลา 08.30 น. หมู่ที่ 3 บ้านดอนทะยิง สถานที่ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง เวลา 10.00 น. หมู่ที 2 บ้านเมืองนาท สถานที่ บ้านนายโสพล จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ เวลา 11.00 น หมู่ 10 บ้านตลุงหว้า สถานที่ ศาลากลางบ้านตลุงหว้า เวลา 13.30 น. หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวฟาน สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เวลา 14.00 น. หมู่ที่ 4 บ้านดอนม่วง สถานที่ บ้านผู้ใหญ่ไมตรี กรอกงูเหลือม จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน