มอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พ่อค้าแม่ค้า และทำความทำใจเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำ”โครงการ U2T รวมพลัง ปกป้องชีวิต พิชิตกับ COVID พร้อมด้ผวยวัคซีน” พร้อมด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พ่อค้าแม่ค้า และทำความทำใจเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาพข่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน