มุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 28 กันยายน 2565
มุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และ นายมานิตย์ ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ❤ด้วยรักและผูกพัน❤