ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานเรื่องของการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ