รวมพลังแห่งความภักดี เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี

ร่วมกิจกรรมทางกายโดยทำความสะอาดบริเวณชุมชนดอนทะยิง ตามกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี