รับมอบรางวัลเหรียญทองทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม และทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบหมายให้ นายสุริยา มุ่งแฝงกลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาศักยภาพผลักดันและ สนับสนุนให้เกิดทีมป้องกันการพลัดตกหกลม และเข้ารับมอบรางวัลเหรียญทองทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม และทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลหนองหัวฟานในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยทางถนนในระดับเหรียญทอง🎉🎉🎉🎉
——————————————
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน