รับมอบใบประกาศประปาสะอาดผ่านมาตรฐาน ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วย นายมนชัยต์ วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง กองการประปา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปลอดภัยในการป้องกันโควิด-19 ​เปิดบ้าน​เปิดเมืองนครชัยบุรินทร์​ ด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร​และ​มาตรฐาน​ sha plus ด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้อง​ โดยได้รับมอบใบประกาศประปาสะอาดผ่านมาตรฐานจาก นายสุวรรณชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา
——————————————————
ภาพข่าว :  กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน