รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตำบลหนองหัวฟาน

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย”จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๑ และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ และเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน และคณะได้เข้ารับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย ณ ทำเนียบรัฐบาล