รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เครือข่ายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน นครชัยบุรินทร์ ปี 2565 โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นางสมหมาย หาญอนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อสม.ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เครือข่ายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน นครชัยบุรินทร์ ปี 2565 โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ณ โรงแรมซิตี้พาร์คโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา