รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์


ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ภาพข่าว :งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน