รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา