รับโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

รับโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรีวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน รับโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี