ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่งกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย

ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่งกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (ภาครับ) ชุดภาครับสัญญาณลูกข่าย จำนวน 4 จุด