ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประกาศราคากลางโครงการราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาล ราคา 119,300 บาท