รายงานผลการดำเนินงานกิจการเทศพาณิชย์(กิจการประปา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

รายงานผลการดำเนินงานกิจการเทศพาณิชย์(กิจการประปา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
———————————
ภาพข่าว:กองการประปา