ร่วมรับฟังการทำประชาพิจารณ์การติดตั้งเสาสัณญาณรับ-ส่ง โทรศัพท์ ของบริษัท ทรู มูฟ เอส จำกัด

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังการทำประชาพิจารณ์การติดตั้งเสาสัณญาณรับ-ส่ง โทรศัพท์ ของบริษัท ทรู มูฟ เอส จำกัด
———————————–
กองช่าง:เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน