ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีกำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

ภายใต้ชื่อ ” ถนนเส้นหมี่”  บนถนนหนองหัวฟาน-หญ้าคา สถานที่จัดงานเร่ิ่มจากแยกหนองหัวฟานถึงเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมปีนเสาน้ำมันชิงเงินรางวัล กิจกรรมประกวดธิดาสูงวัยใส่ใจสุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย