ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงเสาเอกบ้านผู้พิการ ณ บ้านนายเพชร เฉื่อยกลาง ม.2 บ้านเมืองนาท

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. ณ บ้านเมืองนาท
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงเสาเอกบ้านผู้พิการ ณ บ้านนายเพชร เฉื่อยกลาง ม.2 บ้านเมืองนาท ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ให้เหมาะสมปลอดภัย
——————————————–
ภาพข่าว : งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน